برهان قاطع

برهان قاطع : قرآن میگوید متوسلین به بندگان صالح، دروغگو و کافرند!
01:02:59
برهان قاطع : قرآن میگوید متوسلین به بندگان صالح، دروغگو و کافرند!
شبکه جهانی نور

1191 بازدید

برهان قاطع : دلیل اختلاف سنی و شیعه درباره معصوم بودن پیامبران!!
01:02:42
برهان قاطع : دلیل اختلاف سنی و شیعه درباره معصوم بودن پیامبران!!
شبکه جهانی نور

1528 بازدید

برهان قاطع : یکی از عجیب ترین عقاید شیعه ها!
00:45:25
برهان قاطع : یکی از عجیب ترین عقاید شیعه ها!
شبکه جهانی نور

4340 بازدید

برهان قاطع : شیعه می گوید : دو بعلاوه دو میشود پنج !!!
01:01:48
برهان قاطع : شیعه می گوید : دو بعلاوه دو میشود پنج !!!
شبکه جهانی نور

1462 بازدید

برهان قاطع : با تفسیر شیعه، بت پرست ها هم دلیل از قرآن دارند !!!
00:47:26
برهان قاطع : با تفسیر شیعه، بت پرست ها هم دلیل از قرآن دارند !!!
شبکه جهانی نور

1016 بازدید

برهان قاطع : قرآن می گوید : کسی که از امام رضا حاجت بخواهد مجرم است !
00:56:21
برهان قاطع : قرآن می گوید : کسی که از امام رضا حاجت بخواهد مجرم است !
شبکه جهانی نور

558 بازدید

برهان قاطع : اوج دیوانگی آخوندها : امام کن فیکون میکند!
00:47:36
برهان قاطع : اوج دیوانگی آخوندها : امام کن فیکون میکند!
شبکه جهانی نور

1725 بازدید

برهان قاطع : آیا مشرکین شیطان را پرستش می کنند ؟!!
00:42:00
برهان قاطع : آیا مشرکین شیطان را پرستش می کنند ؟!!
شبکه جهانی نور

1020 بازدید

برهان قاطع : دو دلیل از یک صفحه قرآن بر بطلان شیعه
00:42:18
برهان قاطع : دو دلیل از یک صفحه قرآن بر بطلان شیعه
شبکه جهانی نور

1056 بازدید

برهان قاطع : ما در طول زندگی چند بار می میریم پس…!!
00:47:46
برهان قاطع : ما در طول زندگی چند بار می میریم پس…!!
شبکه جهانی نور

420 بازدید