به گواهی تاریخ

دشمنی شدید آیت اله رفسنجانی با خودش و فرزندانش – به گواهی تاریخ
01:01:00
دشمنی شدید آیت اله رفسنجانی با خودش و فرزندانش – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

891 بازدید

گواهی آیت الله رفسنجانی علیه خودش – به گواهی تاریخ
01:00:30
گواهی آیت الله رفسنجانی علیه خودش – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

746 بازدید

تاریخ انحراف جنسی در حوزه های علمیه قم و نجف و کربلا – به گواهی تاریخ
01:00:44
تاریخ انحراف جنسی در حوزه های علمیه قم و نجف و کربلا – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

9959 بازدید

شباهت جنگ بین جانشینان شاه طهماسب و خامنه ای – به گواهی تاریخ
00:58:02
شباهت جنگ بین جانشینان شاه طهماسب و خامنه ای – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

627 بازدید

اعتیاد به مواد مخدر در عصر صفویان و در عصر جمهوری اسلامی – به گواهی تاریخ
00:59:54
اعتیاد به مواد مخدر در عصر صفویان و در عصر جمهوری اسلامی – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

511 بازدید

چرا بزودی آخوند کشی خواهد شد؟! – به گواهی تاریخ
00:59:20
چرا بزودی آخوند کشی خواهد شد؟! – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

91274 بازدید

در جنگ با ستمکاران الگوی علمای شیعه کیست : حضرت حسین یا شمر؟! – به گواهی تاریخ
00:40:44
در جنگ با ستمکاران الگوی علمای شیعه کیست : حضرت حسین یا شمر؟! – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

720 بازدید

بر روی گنبد طلایی امام رضا چه نوشته شده ؟! – به گواهی تاریخ
01:01:04
بر روی گنبد طلایی امام رضا چه نوشته شده ؟! – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

12966 بازدید

سفرنامه سفیر پرتغال – به گواهی تاریخ
01:02:45
سفرنامه سفیر پرتغال – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

400 بازدید

سفیر پرتغال در دربار صفوی – به گواهی تاریخ
00:48:07
سفیر پرتغال در دربار صفوی – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

317 بازدید