به گواهی تاریخ

مقایسه بین خمینی و محمد بن عبدالوهاب – به گواهی تاریخ
01:00:18
مقایسه بین خمینی و محمد بن عبدالوهاب – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

1560 بازدید

رفتار شرم آور علمای شیعه در جنگ با ایران و روس – به گواهی تاریخ
00:39:42
رفتار شرم آور علمای شیعه در جنگ با ایران و روس – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

1189 بازدید

سنی بیشتر دوستدار فرهنگ ایران است یا شیعه ؟ – به گواهی تاریخ
00:56:33
سنی بیشتر دوستدار فرهنگ ایران است یا شیعه ؟ – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

867 بازدید

ساده لوحی آخوندها و شکنجه مخالفان – به گواهی تاریخ
00:41:34
ساده لوحی آخوندها و شکنجه مخالفان – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

600 بازدید

پیشگویی قرآن از آینده جمهوری اسلامی ایران – به گواهی تاریخ
01:01:52
پیشگویی قرآن از آینده جمهوری اسلامی ایران – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

121859 بازدید

رفسنجانی : امام دستور دادند به مردم دروغ بگویم – به گواهی تاریخ
00:54:53
رفسنجانی : امام دستور دادند به مردم دروغ بگویم – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

589 بازدید

آه بازرگان مظلوم ، خانه رفسنجانی را آتش زد! – به گواهی تاریخ
00:58:59
آه بازرگان مظلوم ، خانه رفسنجانی را آتش زد! – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

620 بازدید

بی اطلاعی رفسنجانی از قوانین اسلام – به گواهی تاریخ
00:33:25
بی اطلاعی رفسنجانی از قوانین اسلام – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

474 بازدید

از خاطرات رفسنجانی عبرت بگیریم – به گواهی تاریخ
01:00:52
از خاطرات رفسنجانی عبرت بگیریم – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

757 بازدید

آیت اله رفسنجانی چهار سانت قد ایرانیان را کوتاه تر کرد! – به گواهی تاریخ
01:01:07
آیت اله رفسنجانی چهار سانت قد ایرانیان را کوتاه تر کرد! – به گواهی تاریخ
شبکه جهانی نور

764 بازدید