برهان قاطع

برهان قاطع : آخوند شیعه میگه اگر مردی سوال مرا جواب بده!!
00:59:05
برهان قاطع : آخوند شیعه میگه اگر مردی سوال مرا جواب بده!!
شبکه جهانی نور

1361 بازدید

برهان قاطع: الله به ما مهربانتر و نزدیک تر است یا امام؟
01:01:58
برهان قاطع: الله به ما مهربانتر و نزدیک تر است یا امام؟
شبکه جهانی نور

1993 بازدید

برهان قاطع: آیا مؤمن به این آیات، می تواند بگوید یاران پیامبر منافق بودند؟
01:01:49
برهان قاطع: آیا مؤمن به این آیات، می تواند بگوید یاران پیامبر منافق بودند؟
شبکه جهانی نور

816 بازدید

برهان قاطع : بی سوادی عجیب آیت الله های شیعه!!
01:01:37
برهان قاطع : بی سوادی عجیب آیت الله های شیعه!!
شبکه جهانی نور

1949 بازدید

برهان قاطع: مؤمن و منافق و مشرک کیست؟
01:01:32
برهان قاطع: مؤمن و منافق و مشرک کیست؟
شبکه جهانی نور

1449 بازدید

برهان قاطع: وای بر دل های سیاه علمای شیعه!
01:01:26
برهان قاطع: وای بر دل های سیاه علمای شیعه!
شبکه جهانی نور

1208 بازدید

برهان قاطع: چرا الله به علی مژده شکست، و به بقیه اصحاب مژده پیروزی داد؟!!
00:59:34
برهان قاطع: چرا الله به علی مژده شکست، و به بقیه اصحاب مژده پیروزی داد؟!!
شبکه جهانی نور

960 بازدید

برهان قاطع: شباهت قوم عاد به روحانیون شیعه
01:01:23
برهان قاطع: شباهت قوم عاد به روحانیون شیعه
شبکه جهانی نور

1003 بازدید

برهان قاطع : روشی تمسخر آمیز برای اثبات وجود 12 امام در قرآن
01:03:06
برهان قاطع : روشی تمسخر آمیز برای اثبات وجود 12 امام در قرآن
شبکه جهانی نور

4893 بازدید

برهان قاطع: بت پرستان، آیا بت پرستند یا آدم پرست؟
01:02:23
برهان قاطع: بت پرستان، آیا بت پرستند یا آدم پرست؟
شبکه جهانی نور

1612 بازدید