فتوای جمعه – جمعه، ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

391 بازدید

استاد عبدالمفرکانس های جدید شبکه جهانی نور ، هم اکنون در ماهواره های زیر قابل دریافت میباشد:

ماهواره: یاه ست

فرکانس: 12073 عمودی ( V )

سیمبل ریت: 27500

ماهواره Yamal 601
49 درجه شرقی
C Band
فرکانس 4183 L
سیمبل ریت 18400
قابل دریافت در تمام اروپا، روسیه، خاورمیانه، آسیا، آسیایی شرقی و جنوب شرقی

سایت شبکه جهانی نور:
https://nourtv.net/جید ظهرابی – فتوای جمعه – شبکه جهانی نور – جمعه، ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + یازده =