برنامه های جاری

زندگی اسفناک در پایتخت ولایت فقیهی ، آلودگی هوا و فقر و فحشا زیر پوست شهر ، اینترنت فیلتر شده
01:03:08
زندگی اسفناک در پایتخت ولایت فقیهی ، آلودگی هوا و فقر و فحشا زیر پوست شهر ، اینترنت فیلتر شده
شبکه جهانی نور

306 بازدید

فتوای جمعه – ۲۸ آبان ۱۳۹۵
01:07:21
فتوای جمعه – ۲۸ آبان ۱۳۹۵
شبکه جهانی نور

292 بازدید

ایدئولوژی ترامپی در نظام ایران ، مطبوعات جمهوری اسلامی – رو در رو
00:59:08
ایدئولوژی ترامپی در نظام ایران ، مطبوعات جمهوری اسلامی – رو در رو
شبکه جهانی نور

235 بازدید

تقسیم بلوچستان ، غم در ایران – رو در رو ۱۶ آبان ۱۳۹۵
00:59:59
تقسیم بلوچستان ، غم در ایران – رو در رو ۱۶ آبان ۱۳۹۵
شبکه جهانی نور

549 بازدید

نماز عید اهل سنت – فضای مجازی در ایران – رو در رو
00:49:38
نماز عید اهل سنت – فضای مجازی در ایران – رو در رو
شبکه جهانی نور

249 بازدید

پشت پرده بازیهای وزارت اطلاعات – دلایل حذف گزینه اهل سنت از فرم سرشماری مرکز آمار ایران – رو در رو
00:59:47
پشت پرده بازیهای وزارت اطلاعات – دلایل حذف گزینه اهل سنت از فرم سرشماری مرکز آمار ایران – رو در رو
شبکه جهانی نور

323 بازدید

فتوای جمعه – ۷ آبان ۱۳۹۵
01:22:53
فتوای جمعه – ۷ آبان ۱۳۹۵
شبکه جهانی نور

227 بازدید

بازداشت ظالمانه ( آمنه عیسی زاده ) – ضرب و شتم دانش آموزان وحبس معلمان – رو در رو
01:02:56
بازداشت ظالمانه ( آمنه عیسی زاده ) – ضرب و شتم دانش آموزان وحبس معلمان – رو در رو
شبکه جهانی نور

364 بازدید

فتوای جمعه – ۳۰ مهر ۱۳۹۵
00:59:06
فتوای جمعه – ۳۰ مهر ۱۳۹۵
شبکه جهانی نور

179 بازدید

زیر پا گذاشتن حقوق اهل سنت – بالا بودن آمار اعدام – رو در رو
01:02:00
زیر پا گذاشتن حقوق اهل سنت – بالا بودن آمار اعدام – رو در رو
شبکه جهانی نور

293 بازدید