تلفن مستقیم - سجودی

تلفن مستقیم: آیا همه احادیث و همه نظرات علمای اهل سنت درست و قابل استنادند؟
00:58:47
تلفن مستقیم: آیا همه احادیث و همه نظرات علمای اهل سنت درست و قابل استنادند؟
شبکه جهانی نور

1203 بازدید

تلفن مستقیم : بزرگترین خطری که ایران را تهدید میکند
00:58:24
تلفن مستقیم : بزرگترین خطری که ایران را تهدید میکند
شبکه جهانی نور

609 بازدید

تلفن مستقیم : تفاوت بین عقیده سنی و شیعه ها درباره کرامات
00:59:44
تلفن مستقیم : تفاوت بین عقیده سنی و شیعه ها درباره کرامات
شبکه جهانی نور

1556 بازدید

تلفن مستقیم : عجله نکردن مهم تره یا جنگهای داخلی حضرت علی ؟
01:00:09
تلفن مستقیم : عجله نکردن مهم تره یا جنگهای داخلی حضرت علی ؟
شبکه جهانی نور

752 بازدید

تلفن مستقیم : آخوندها با پیروی از امام حسین خیالی ایران را ویران کردند
00:28:23
تلفن مستقیم : آخوندها با پیروی از امام حسین خیالی ایران را ویران کردند
شبکه جهانی نور

634 بازدید

تلفن مستقیم : شیعه بدی را از جانب خدا و خوبی را از امام رضا میداند
01:02:01
تلفن مستقیم : شیعه بدی را از جانب خدا و خوبی را از امام رضا میداند
شبکه جهانی نور

529 بازدید

تلفن مستقیم: چهار درس عبرت از اعدام روح الله زم
01:01:41
تلفن مستقیم: چهار درس عبرت از اعدام روح الله زم
شبکه جهانی نور

616 بازدید

تلفن مستقیم: آخوند = دروغ
01:01:31
تلفن مستقیم: آخوند = دروغ
شبکه جهانی نور

2075 بازدید

تلفن مستقیم: دعای مظلوم و ترور محسن فخری زاده
01:01:14
تلفن مستقیم: دعای مظلوم و ترور محسن فخری زاده
شبکه جهانی نور

962 بازدید

تلفن مستقیم : ادعای محبت اهل بیت=بزرگترین دروغ علمای شیعه
00:59:25
تلفن مستقیم : ادعای محبت اهل بیت=بزرگترین دروغ علمای شیعه
شبکه جهانی نور

1088 بازدید