بازتاب

بازتاب : خطر اعدام زندانیان اهل سنت – شهرام احمدی – ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
01:20:37
بازتاب : خطر اعدام زندانیان اهل سنت – شهرام احمدی – ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
شبکه جهانی نور

140 بازدید

سپاه پاسداران از فقر روستانیان بلوچ برای اعزام به سوریه استفاده می کند
01:29:54
سپاه پاسداران از فقر روستانیان بلوچ برای اعزام به سوریه استفاده می کند
شبکه جهانی نور

382 بازدید

بازتاب : آیا اهل سنت عزاداری دارند – ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
01:29:05
بازتاب : آیا اهل سنت عزاداری دارند – ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
شبکه جهانی نور

318 بازدید

بازتاب : استفاده ابزاری از اهل سنت برای تایید سیاستهای نظام – ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
01:25:51
بازتاب : استفاده ابزاری از اهل سنت برای تایید سیاستهای نظام – ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
شبکه جهانی نور

90 بازدید

بازتاب ( اهل سنت در شش ماهی که گذشت ) – ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
01:29:53
بازتاب ( اهل سنت در شش ماهی که گذشت ) – ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
شبکه جهانی نور

124 بازدید

بازتاب ( شکنجه های روحی و جسمی در استان های سنی نشین ) –
01:20:42
بازتاب ( شکنجه های روحی و جسمی در استان های سنی نشین ) –
شبکه جهانی نور

104 بازدید

بازتاب ( آمار بالای  مرگ و میر مادران و فرزندان در استان های سنی نشین ) –
01:31:14
بازتاب ( آمار بالای مرگ و میر مادران و فرزندان در استان های سنی نشین ) –
شبکه جهانی نور

108 بازدید

مرکز گرایی فعالان حقوقی و سیاسی و کم توجهی به مناطق حاشیه کشور – بازتاب – ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
01:24:06
مرکز گرایی فعالان حقوقی و سیاسی و کم توجهی به مناطق حاشیه کشور – بازتاب – ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
شبکه جهانی نور

189 بازدید

بازتاب ( اولین سفیر کرد ایران و کشته شدن عبدالله مرادزهی ) – ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
01:28:12
بازتاب ( اولین سفیر کرد ایران و کشته شدن عبدالله مرادزهی ) – ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
شبکه جهانی نور

99 بازدید

بازتاب ( آیا شیعیان در کشورهای اهل سنت از حقوق شهروندی برخوردارند ؟ ! ) – ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
01:29:19
بازتاب ( آیا شیعیان در کشورهای اهل سنت از حقوق شهروندی برخوردارند ؟ ! ) – ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
شبکه جهانی نور

338 بازدید