تلفن مستقیم : خمینی پیرو مذهب سیک بود!

2032 بازدید

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *