فصل الخطاب

برنامه فصل الخطاب، برنامه قرآنی فصل الخطاب ار برنامه های جنجالی شبکه جهانی نور است. نه به این معنا که موضوعات نادر را بررسی می کند. بلکه نقطه اشتراک شیعه و سنی که قرآن کریم باشد، هدف این برنامه است.
اما در فصل الخطاب، فقط به مشکلاتی که روحانیت آخوندی برای مردم ایران ایجاد کرده اند پرداخته می شود. از مشکلات عقیدتی و اجتماعی گرفته تا مشکلات معیشتی و سیاسی ناشی از عقیده ی انحرافی آخوندی حاکم بر ایران!
مخاطب این برنامه روشنفکران و اندیشمندان جامعه است. کسانی که موضوعات را با دید انتقادی و به دور از تقلید بررسی می کنند.
اجرای این برنامه با موحد خرمی بوده و کارشناس برنامه استاد سید منصور حسینی است .
از بخش های مهم برنامه:
– کلیپ های سخنرانی های آخوند ها که مخالف عقیده قرآن است.
– نمایش متن کتاب های آخوند ها که مخالف با عقیده قرآن است.
نیمه ی دوم برنامه تماس های بینندگان به برنامه وصل می شود و در موضوع برنامه هیچ محدودیتی برای اظهار نظر وجود ندارد.