فقه و زندگی

فقه و زندگی، برنامه ای است که چهارشنبه ها ساعت ۲۱۰۰ به وقت تهران از شبکه جهانی نور پخش می شود.
هدف از این برنامه پاسخ به سوالات متنوع بینندگان در قالب مطالب و احکام شرعی است.