عظمت نبوت

عظمت نبوت برنامه اى است كه روزهاى يكشنبه ساعت ١٤٣٠ تهران بطور زنده از شبكه جهانى نور پخش می شود.
این برنامه سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بازخوانی کرده و با قرائتی نوین همراه با مصطلحات روز و درس و عبرت های مهم برای هر مسلمان در جهان معاصر ارائه می دهد . باشد تا راهکارهای مهم و اساسی را در برون رفت از مشکلات در آن بیابیم.