413 مورد نقض حقوق خبرنگاران توسط رژیم صهیونیستی در سال 2018

آژانس اخبار و داده های فلسطین اعلام کرد در سال 2018 م 413 مورد نقض حقوق خبرنگاران توسط رژیم صهیونیستی را ثبت کرده است، که 2 مورد کشته شدن خبرنگاران در میان آنها به چشم می خورد. در گزارش سالانه آژانس در مورد جنایات صهیونیست ها بر علیه خبرنگاران گفته…