۱۸۰۰ روحانی در وزارت نفت فعال هستند

حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس: در حال حاضر ۱۸۰۰ روحانی در وزارت نفت فعال هستند. این حجم از به کارگیری روحانیون به معنای آن است که دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای پیوست فرهنگی برای پروژه ها پیگیری می‌شود. به کارگیری مبلغ و روحانی بخشی از اهداف پیوست‌های فرهنگی…