کشته و زخمی شدن ٤ کولبر در مرزهای ارومیه

طی روزهای گذشته سه کولبر دیگر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە و یک کولبر نیز در اثر سرما جانش را از دست داد. برپایه گزارش سازمان حقوق بشری هه نگاو، شامگاه شنبە (١٥ دی ٩٧ / ٥ ژانویە ٢٠١٩)، یک کولبر اهل پیرانشهر با…