کریسمس از منظر شرع

  بسم الله الرحمن الرحیم کریسمس از منظر شرع   الهی تو غنی و ما فقیر، تو عزیز و ما حقیر .. الهی یکتا و بی­‌همتایی، بر همه غیب دانایی، بر همه چیز بینایی، بر همه کس شنوایی، خدایی را تنها تو سزایی و تنها تویی که شایسته‌­ی مدح وثنایی…