کارکنان مرکز فرهنگی ایران در سنگال خواستار «پرداخت حقوق پایمال شدۀ خود» هستند

کارکنان محلی مرکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکار پایتخت کشور آفریقائی سنگال که سه ماه پیش در پی بسته شدن این مرکز اخراج شده‌اند، خواستار پرداخت حقوق خویش بر اساس قوانین جاری در این کشور هستند. این ٤ کارمند محلی که بگفتۀ خود در مذاکره با رئیس مرکز…