پس از گم شدن دکل نفتی، حال یک پل در ایران گم شده است!

مدیرعامل منطقه آزاد گفت: در پروژه جاده‌سازی پلدشت –مرگنلر یک پل به‌مبلغ ۲۰میلیارد تومان گم شده است. رسانه‌های حکومتی فاش کردند کارگزاران نظام برای رفع و رجوع انتشار این خبر به تکاپو افتاده‌اند و از جمله روزنامه آفتاب نوشت: با توجه به بازتاب‌ها‌ی این خبر در سطح استان و آنچه…