پایان اعتصاب غذا و انتقال به بند: گزارشی از وضعیت دو زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر

روز گذشته حمزه درویش و توحید قریشی دو تن از زندانیان اهل سنت که از ۱۷ بهمن‌ماه در سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج در اعتصاب غذا بودند، پس از گذشت ۱۵ روز دوباره به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ منتقل شدند. با انتقال به بند هر دوی این زندانی…