واکنش اندونزی به تصمیم استرالیا درباره قدس

مجلس نمایندگان اندونزی تصمیم دولت استرالیا مبنی بر معرفی بخش غربی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل را به شدت محکوم کرد. عبد الحارث المشهری، رئیس کمیسیون یکم مجلس نمایندگان اندونزی طی سخنانی تصمیم دولت استرالیا مبنی بر معرفی بخش غربی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل را محکوم و این اقدام…