وال استریت ژورنال: تحریمهای اروپا علیه رژیم ایران، در پاسخ به توطئه علیه چهره‌های اپوزیسیون ایران

وال استریت ژورنال نوشت: اتحادیه اروپا اولین تحریمهای خود را علیه رژیم ایران را اعمال کرد. این تحریم در پاسخ به توطئه‌هایی علیه اپوزیسیون ایران در دانمارک و فرانسه بود. دیپلماتها می‌گویند، رژیم ایران مامورانی برای سلسله عملیات در اکثر هیاتهای نمایندگی خود دارد. این منبع افزود: این تحریمها بعد…