هشدار سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا ،درباره ساز و کار مالی برای تجارت با رژیم ایران

گوردون ساندلند ،سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا گفت: «هر کس این ساز و کار را برای امری به غیر از مسائل انسان‌دوستانه به کار گیرد، از سوی ایالات متحده تحریم می‌شود. آنها حق تجارت با آمریکا را نخواهند داشت.» اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد که ساز و کار مالی…