هر ۳ ساعت یک بیمار نیازمند پیوند عضو در ایران جان می‌بازد

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت گفته از سال ۷۹ که قانون پیوند اعضا در مجلس ایران به تصویب رسید تا پایان سال ۱۳۹۶ میزان پیوند اعضا در ایران رشدی ۶۰ درصدی داشته، اما این رشد هنوز جوابگوی نیاز کشور نیست. مهدی شادنوش به وقوع سالانه ۱۶…