نیمی از جمعیت  ایران به زیر «خط فقر مطلق» رفت

در حالی مرکز آمار ایران متوسط هزینه خانوار شهری را ماهیانه ۲میلیون و ۷۴۶ هزارتومان اعلام کرده است که سبد معیشت خانوار فراتر از ۵ میلیون تومان برآورد شده و نه تنها دستمزد کارگران افزایشی نداشته، بلکه حداقل دستمزد آنها یک میلیون و ۳۷۵ هزار و۵۵۴ تومان است. شورای عالی…