نسل کشی در میانمار

مدیر سازمان مردم نهاد “دفتر اروپای برمه” تاکید کرد که هیچ کس فکر نکند که بتواند از زیر مجازات کشتار مسلمانان آراکان در میانمار به راحتی شانه خالی کند. هارن یاونگوی مدیر سازمان مردم نهاد “دفتر اروپای برمه” که در زمینه حمایت از حقوق مردم میانمار فعالیت دارد، اظهار داشت:…