نامه سرگشاده یش از ۴۶۰ نفر از فعالان حقوق بشر به «آنگلا مرکل»

نامه سرگشاده یش از ۴۶۰ نفر از فعالان حقوق بشر به «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در ارتباط با شکنجه اسماعیل بخشی؛ «روابط دیپلماتیک با حکومت شکنجه را پایان دهید!» خانم مرکل! اسماعیل بخشی یکی از رهبران کارگری محبوب در ایران است. نام او بویژه در طول #اعتصابات گسترده کارگران…