نامه سرگشاده انور خضری زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از 9 سال

انور خضری، زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج، طی نامه‌ای سرگشاده از رنج‌هایی که طی ۹ سال اخیر متحمل شده پرده برداشته است. وی در این نامه می‌گوید که در مدت بیش از ۹ سال، ۶ بار زندان و ۱۸ بار بند او عوض شده و حدود…