نامه خواهر  سام رجبی به گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران

کتایون رجبی، خواهر سام رجبی- یکی از فعالان محیط زیست بازداشت شده در ایران در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شرح حالی از وضعیت برادرش از زمان بازداشت داده است. در این نامه آمده: “تمام پیگیریهای خانواده من در مدت یک سالی که برادر…