قربانی شدن نهمین کولبر در نهمین روز از سال ٢٠١٩

یک کولبر اهل بانه با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران به شدت از ناحیه پا زخمی شدە است. برپایه گزارش سازمان حقوق بشری هه نگاو، ساعت ٢ بامداد چهارشنبه (١٩ دی ٩٧ / ٩ ژانویە ٢٠١٨)، نیروهای مسلح ایران در ارتفاعات مرزی بانه به سوی دسته ای از کولبران آتش گشودە…