فرماندار تهران: ۲هزار نفر از متکدیان تهران، کودک هستند 

فرماندار تهران بر لزوم برخورد قاطع با حدود ۲۰ سرتیم تکدی گری حرفه‌ای در سطح تهران تاکید کرد و گفت: ۲هزار نفر از متکدیان تهران، کودک هستند. به گزارش ايسنا، عیسی فرهادی گفت:  ما در تهران ۴۰۰۰ متکدی داریم که از این میان ۲۰۰۰ نفر کودک هستند و از میان…