عبدالکریم لاهیجی: قربانيان شكنجه در ايران افشاگری کنند

رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اعلام اینکه “قربانيان شكنجه در ايران مرجعی برای دادخواهى ندارند”، از همه قربانيان شكنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی خواست شکنجه‌هاى بدنى و روانى وارد بر خود را افشا کنند. درخواست رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر برای افشای انواع شکنجه توسط ماموران در…