صدور حکم اعدام و حبس برای دو شهروند در زاهدان

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از محکومیت دو متهم به اعدام و ۱۰ سال حبس در دادگاه انقلاب این شهر خبر داد. به گزارش ایرنا، دو متهم در زاهدان توسط دادگاه انقلاب این شهر به اعدام و ۱۰ سال حبس محکوم شدند. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان هویت این شهروندان…