«شمار قابل‌ توجهی» از بندرها اجازه پهلوگیری به کشتی‌های ایرانی نمی‌دهند 

مسعود پلمه دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می‌گوید پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا تعداد قابل توجهی از بندرهای خارجی ورود کشتی‌های ایرانی را ممنوع کرده‌اند. به گزارش ایلنا دبیرکل انجمن کشتیرانی اظهار داشت برخی از این بندرها متعلق به کشورهای «دوست و برادر» هستند. به گفته وی از زمان…