شرایط بسیار دشوار اردوگاه‌های پناهجویان در سوریه

ده‌ها هزار نفر از ساکنان اردوگاه‌های پناهجویان در سوریه شرایط بسیار سختی را تحمل می‌کنند و برای گرم کردن خود ناچار به سوزاندن مواد پلاستیکی و لباس کودکان‌شان هستند. ده‌ها هزار نفر از ساگنان اردوگاههای پناهجویان در سوریه برای هشتمین سال پیاپی زمستان سردی را پشت سر می‌گذارند و برای…