سلام خسته نباشی. سوال اگر نماز صبح يا هرنماز که فوت شد بايد چی نيت کنم چی وقت بخوانيم؟

و عليکم السلام. اگر خواب افتاديد و يا فراموش کرديد هر گاه بيدار شديد و يا يادتان آمد همان لحظه نمازتان را بخوانيد و قضا هم نيست. اما اگر عمدا نماز را نخوانده ايد بايد توبه کنيد.

سلام به نوريهای عزيز. دو سوال داشتم. آيا هرکس به زيارت امام رضا برود و بگويد خدايا به خاطر امام رضا آرزومو برآورده کن گناه داره يانه؟

و عليکم السلام. رفتن بر سر قبر و به واسطه قبر از خداوند خواستن نادرست و حرام است و بايد از اين کار توبه کند. خداوند به ما از رگ گردن نزديکتر است. چرا بايد بر سر قبر بروی و در آنجا از خدا بخواهی که به خاطر امام من…

لطفا طريقه ادای نماز جمعه را برام بفرستيد تشکرمي فرستم ! جوانرود.

نماز جمعه دو رکعت است. قبل از نماز دو خطبه خوانده می شود . حداقل با سه نفر می توان نماز جمعه خواند. و بعضی علما این عده را بیشتر ذکر کرده اند.