سخن مشاهیر : آموختن عامل جوانی – هنری فورد

سخن مشاهیر : فرقی نمی‌کند ۲۰ ساله هستید یا ۸۰ ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ترین چیز در زندگی، جوان‌ نگه‌داشتن ذهن است. هنری فورد