زندان قزوین سه برابر ظرفیت خود زندانی دارد

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین آخوند نورالله قدرتی رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در نشست با ورزشکاران رزمی‌کار استان قزوین با اشاره به اینکه زندان قزوین سه برابر ظرفیت خود زندانی دارد عنوان کرد: ظرفیت زندان قزوین تنها ۱۰۰۰ نفر است درصورتی‌که ما تعداد ۳ هزار و ۸۰۰ نفر زندانی…