زمین بیش از ۱۴۸ درصد و مسکن بیش از ۸۲ درصد گران شد

براساس اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی ۱۴۸.۶ درصد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۸۲.۲ درصد و متوسط مبلغ اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری ایران ٢٩.١ درصد، در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷…