زخمی شدن دو جوان مهابادی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران

نیروهای مسلح ایران اتومبیل دو جوان مهابادی را هدف قرار دادە و هر دو را زخمی کردەاند. روز چهارشنبە ٦ شهریور ٩٨ (٢٨ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران یک اتومبیل را در ورودی روستای ”گاگش علیا“ بە رگبار بستە و دو سرنشین آن را زخمی کردەاند. هویت دو سرنشین این…