رسیدن تب«جلیقه‌های زرد» به ترکیه

هزاران تن از شهروندان ترکیه‌ یکشنبه 16 دسامبر 2018 در استان دیار بکر در جنوب شرق این کشور با الگوبرداری از جنبش «جلیقه‌های زرد» فرانسه دست به تظاهراتی اعتراض‌آمیز علیه موج گرانی‌های‌ معیشتی ماه‌های اخیر زدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، معترضان که در پاسخ به فراخوان اتحاد سندیکاهای کارگران خدمات عمومی…