دیدبان حقوق بشر عراق: بغداد خطرناکترین شهر برای زنان و کودکان است

دیدەبان حقوق بشر عراق اعلام کرد کە در شهر بغداد خطرناکترین شهر برای زنان و کودکان است. امروز چهارشنبە ٢٨ آذرماه، دیدبان حقوق بشر عراق در بیانیەای اعلام کردە در مدت یک ماه گذشتە ١٣ مورد بازرگانی و قاچاق انسان در بغداد و شهرهای دیگر عراق بە ثبت رسیدە است.…