درخواست کمک آوارگان سوری در برابر طوفان «نورما»

پناهندگان سوری در اردوگاه‌های لبنان، از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی بشردوستانه خواستند آن‌ها را از سرما و طوفان «نورما» نجات دهند. بارش برف و کاهش دمای هوا موسوم به طوفان «نورما» در بسیاری از مناطق کوهستانی لبنان ادامه دارد و بخشی از این کشور را سفیدپوش کرده است.…