درخواست عضو مجلس خبرگان درباره افزايش نمايندگان آخوند درمجلس

عسگر دیرباز؛ رئیس دانشگاه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در یازدهمین اجلاسیه مشترک جامعه مدرسین و علمای بلاد نسبت به کاهش تعداد نمایندگان روحانی مجلس هشدار داده و خواهان برنامه‌ریزی برای افزایش این تعداد شده است. وی گفته: «متأسفانه حضور روحانیت فاضل در مجلس شورای اسلامی هر دوره نسبت…