تکذیب خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا طی اظهاراتی در پایگاه نظامی بگرام، شمال کابل پایتخت افغانستان خبرهای مبنی بر خروج نصف نیروهای امریکایی از افغانستان را تکذیب کرد. رییس ستاد ارتش مشترک ایالات متحده در این جشن گفت: «گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر خروج نیروهای ما از افغانستان…