ترکیە خواهان حذف نقشە کوردستان از گوگل شد

وزیر ارتباطات و زیرساخت ترکیه از گوگل خواسته است نقشه کوردستان را سایت خود در موتور جستجو گوگل حذف کند. به گزارش روزنامه ترکی «حوریت»، جاهد تورهان وزیر ارتباطات و زیرساخت ترکیه در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان پارلمان این کشور درباره وجود نقشه کوردستان در گوگل اظهار داشت:…