تجمع اعتراضی دانشجویان در اعتراض به مرگ یک بانوی کارتن خواب در شیراز 

 سه شنبه شب ۱۸دی۹۷ جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز در به اعتراض به مرگ یک بانوی کارتن‌خواب در شیراز مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کرده و اعلام کردند تا زمانی که مشکل کارتن خواب های شیراز حل نشده در مقابل ساختمان شورای قلابی شهر در سرما می خوابند.  دانشجویان خواهان…