تاثیر منفی «اسلام‌هراسی» بر سلامت زنان مسلمان

بر اساس نتایج یک تحقیق در انگلیس، فضای اسلام‌هراسی و سیاه‌نمایی رسانه‌ها درباره اسلام، بر سلامت زنان مسلمان و نوزادان آنها تاثیر منفی می‌گذارد. به گزارش پایگاه خبری دکانورسیشن؛ فضای لبریز از اسلام‌هراسی در رسانه‌های غربی، بر زندگی روزمره مسلمانان تاثیر می‌گذارد و این امر می‌تواند رفتار آنها در این…