بی نتیجه ماندن نشست سه‌جانبه روسیه، ترکیه و ایران برای تشکیل کمیته بازنویسی قانون اساسی سوریه

انتظار می‌رفت که نشست سه‌جانبه روسیه، ترکیه، ایران همراه با استفان دی‌میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه که صبح سه‌شنبه در ژنو برگزار شد با موفقیت به پایان برسد. اما چنین نشد. کمیته بازنویسی قانون اساسی سوریه متشکل از ۱۵۰ نفر است: ۵۰ نفر از مخالفان اسد، ۵۰ نفر…