بیش از ۶۰۰ نفر از معلمان کشور با امضای بیانیه‌ای خواهان محاکمه عاملان اصلی فاجعه آتش‌سوزی مدرسه در زاهدان شدند

به دنبال وقوع آتش‌سوزی مدرسه اسوه حسنه در زاهدان و مرگ چهار کودک، بیش از ۶۰۰ نفر از معلمان کشور با امضای بیانیه‌ای مشترک، به حادثه آتش‌سوزی مدرسه در زاهدان انتقاد کردند آنها در این بیانیه نوشته‌اند: «در کنار ظلمی که به معلمان با سرکوب معیشت و منزلت رفته است…