بیانیه جمعی از معلمان ایران در حمایت از اسماعیل بخشی و اعتراض به خط سرکوب فعالان صنفی و مدنی

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما را زسر بریده می ترسانی؟ گر ما ز سر بریده می ترسیدیم در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم   معلمان عدالت‌خواه کارگران مبارز دانشجویان آزادی‌خواه مردم شریف ایران با توجه به گذشت چهل سال از انقلاب در حالی که خواست انقلابیون راستین و مردم…